SOSYAL SORUMLULUK

Çevre Yönetimi

Demirışık, çevre kirliliğinin önlenmesi ve israfı önlemek için gerekli adımları atmıştır:
-Çevre bilgisi konusunda çalışanlar eğitilmektedir.
-Kimyasallar uygun şekilde ve en az oranda kullanılmaktadır.
-Su ve enerjinin korunması için önlemler alınmaktadır.
-Atıklar ayrı ayrı depolanarak teslim edilmektedir.
 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

Demirışık, çalışanlarına güvenli, hijyenik ve rahat bir şekilde çalışma ortamı sunabilmek için gerekli adımları atmıştır:
-Tüm çalışanlar İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almaktadırlar. İSG el kitapçığı çalışanların her an ulaşabilecekleri yerlerde bulundurulmaktadır.
-Çalışanlar arasında her 10 kişiye 1 kişi düşecek şekilde ilk yardım eğitimi verilmektedir.
-İçilebilir su, tuvalet erişimi, dinlenme, spor alanları ile yiyecek tüketim alanları bulunmaktadır.
 

İstihdam Politikası

İstihdam ile ilgili tüm politikaları içeren bir firma politikası bulunmaktadır:
-Ulusal yasal standartlara ya da sanayi karşılaştırmalı standartlara minimum uyum sağlanmaktadır.
-Çocuk işçi kullanımı yoktur.
-Minimum yaş sınırı 18’dir.
-En düşük ücret asgari ücrettir.
-Haftalık çalışma süresi 48 saatten fazla değildir.
-Haftada en az 1 gün tatil yapılmaktadır.
-Zorunlu yada bağlı işgücü bulunmamaktadır.
-Makul nedenlerle işten ayrılabilme özgürlüğü vardır.
 

Cezaevlerinden Çıkanları Topluma Kazandırma.

Sarp Jeans olarak, sosyal sorumluluk bilinciyle, cezaevinden çıkanların topluma kazandırılmaları konusunda çalışmalar yapmaktadır. İhtiyacı olan kişilere destekte bulunarak onların yeniden topluma kazandırılmasına çalışılmaktadır.  Bu doğrultuda cezaevlerinde tekstil atölyeleri kurarak sosyal sorumluluk görevini yerine getirmeye çalışmaktadır.