SÜRDÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

SARP Jeans olarak, ürünlerimizi oluştururken ve faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, gelecek nesillerden emanet aldığımız güzel dünyamızı, daha yaşanabilir bir dünya olarak bırakmak için bu faaliyetlerimizi sosyal, çevresel ve ekonomik boyutta değerlendirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz.

Bu kapsamda sorumluklarımız;

Sosyal

 •    Evrensel İnsan haklarına saygı duymak
 •    Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini, yasal gerekliliklerin üzerinde gerçekleştirmek
 •    İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılık olmamasını sağlamak
 •    Kadınların iş yaşamına katılımını arttırmak için pozitif ayrımcılık yapmak

   Ekonomik

 •    Sektörümüzde öncü olmak
 •    Konfeksiyon işletmesi olarak, sürekli ürün kalitemizi müşteri beklentilerinin üzerine çıkarmak
 •    Paydaşlarımıza sürdürülebilirlik anlayışımızı yaymak ve onlarla stratejik projeler yapmak

   

Çevresel

 •    Atıkları kaynağında azaltmak
 •    Ürünümüzün oluşumu sırasında oluşan atık su miktarını azaltmak için tedarikçilerimizle işbirliği içinde iyileştirici projeler üretmek
 •    Tüm ekibimize ve hizmet tedarikçilerimize, yasal ve müşteri gerekliliklerinin ötesinde farkındalık yaratmak
 •    Faaliyetlerimizden kaynaklı sera gazlarının salınımını azaltmak
 •    Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak
 •    Çevre dostu ürünleri tercih etmek
 •    Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek
 •    Ürünümüzün yaşam döngüsünü izlemek